Kwaliteit

Zorgkaart Nederland
Onze organisatie wordt op de website Zorgkaart Nederland erg positief beoordeeld met een mooi cijfer. We willen graag weten wat uw ervaring met BCM is, laat uw beoordeling achter op zorgkaartnederland.nl.

Groninger Kracht
Als ouderenzorgorganisaties hebben wij in de provincie Groningen de krachten gebundeld. Door zestien Groninger zorgorganisaties, waaronder ook BCM Ouderenzorg, is het convenant ‘Groninger Kracht’ ondertekend. De regiovisie op het leven van ouderen. In het document delen we onze visie op hoe wij als 16 Groninger ouderenzorgorgansaties, in samenwerking met onze partners, willen bijdragen aan het leven van de ouderen in onze regio.

Onze ambitie?
Zo lang mogelijk vitaal en zelfstandig ouder worden in de eigen omgeving. Waar je actief deelneemt aan de gemeenschap en je je van betekenis voelt, ook als je afhankelijk wordt van ondersteuning of zorg.
Klik hier voor de gehele regiovisie

Strategisch meerjarenbeleidsplan 2023 – 2026
Onze missie, visie en doelen zijn beschreven in ons strategisch meerjarenbeleidsplan. Elke vier jaar bepalen wij samen onze nieuwe beleidsuitgangspunten.
Klik hier voor het strategisch meerjarenbeleidsplan 2023 -2026

Kwaliteitsplan
Bij BCM willen we de kwaliteit van onze zorg voortdurend verbeteren. Dat vraagt om reflectie én een vooruitziende blik. In het Kwaliteitsplan hebben we uiteengezet waar we nu als organisatie staan en waar we naartoe willen. Hierin zijn ook verbeterplannen opgenomen, die per afdeling jaarlijks worden opgesteld op basis van de nieuwste ontwikkelingen en behaalde resultaten.
Klik hier voor het kwaliteitsplan 2023

Maatschappelijk Kwaliteitsverslag
Leren van het verleden, dat doen we met het Maatschappelijk Kwaliteitsverslag. Hierin wordt teruggekeken op het voorgaande jaar. Zo vindt u in het Kwaliteitsverslag onder andere de gemiddelde cijfers die cliënten ter beoordeling aan BCM geven.
Klik hier voor het Maatschappelijk kwaliteitsverslag 2021

Klik hier om de infographic te vergroten

Wet Zorg en Dwang
De Wet Zorg en Dwang is met ingang 1 januari 2020 van kracht. Deze wet stelt dat onvrijwillige zorg zoveel als mogelijk voorkomen moet worden. Vaak kan dat ook, omdat er – na enig overleg – best alternatieven blijken te zijn die net zo veilig zijn en de cliënt dezelfde vrijheden biedt.

Onvrijwillige zorg is zorg waartegen een cliënt zich verzet. Dat kan over van alles gaan. Over bejegening, verzorging, verpleging en behandeling. Bijvoorbeeld medicijnen die iemand moet innemen of een dieet dat hij of zij moet volgen. Onvrijwillige zorg gaat over zaken die iemand graag wilt, maar om diverse redenen niet mogen of dat iemand iets moet wat iemand niet wil. Anders gezegd er is sprake van verzet.

De wet heeft erin voorzien dat elke cliënt die onder de wet valt, of diens wettelijke vertegenwoordiger, ondersteuning kan krijgen van een onafhankelijk vertrouwenspersoon. Heeft u vragen over zorg die wij niet voor u kunnen beantwoorden of die u met een onafhankelijke organisatie wilt bespreken? Dan kunt u contact opnemen met Mea Rooks van Quasir voor onafhankelijke cliëntondersteuning. U kunt haar bellen op
06 – 825 319 64 of mailen via mearooks@quasir.nl Voor meer informatie kunt u terecht op de website van quasir https://quasir.nl/vertrouwenspersonen/

Kennismaken?

We plannen graag een afspraak. Bel óf mail ons gerust!
0599-568 800 / info@bcmouderenzorg.nl

Copyright © 2024 BCM Ouderenzorg