“Zorg met échte aandacht, dat is BCM.”

Onze zorg

Ouderen die langdurige en/of intensieve zorg nodig hebben, verdienen een fijne en veilige woonomgeving. Een omgeving waar zij zich thuis voelen en zoveel mogelijk het leven kunnen leiden waar zij zich prettig bij voelen. Dát bieden wij ze bij BCM op onze locaties Maarsheerd in Stadskanaal en Beukenhof in Musselkanaal.

Bij BCM bieden we verschillende soorten zorg aan. Bij alles wat wij doen zetten wij het behoud van regie door de cliënt centraal.

Dementie (psychogeriatrische zorg)
Zorg bij dementie kan veel lastige vragen oproepen. Zeker als u zorgt voor iemand die dichtbij u staat, zoals uw partner, een familielid of een andere naaste. U kunt zich afvragen hoe om te gaan met dingen die u meemaakt of waar u de beste zorg vindt bij dementie. Wellicht komt er een moment dat u de zorgbehoefte van uw naaste niet meer alleen aankunt. U kunt met al uw vragen terecht bij BCM. Wij hebben medewerkers specifiek geschoold voor zorg voor cliënten met dementie. Daarnaast hebben wij een afdeling psychogeriatrische zorg waar cliënten in een veilige huiselijke omgeving terecht kunnen.

Somatiek
Somatische zorg is de verzorging van lichamelijke klachten die bijvoorbeeld zijn ontstaan door ouderdom. Onder somatische zorg vallen verschillende lichamelijke aandoeningen, maar ook een combinatie van aandoeningen. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan de ziekte van Parkinson, nierfalen, reuma of kanker. Ons doel is dat u zoveel mogelijk regie over uw eigen leven behoudt en dat we samen met u en uw mantelzorger kijken naar wat u zelf kunt en waarbij ondersteuning nodig is.

Eerstelijnsverblijf
Het kan voorkomen dat ouderen met een WLZ-indicatie om medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen, bijvoorbeeld om te herstellen na ontslag uit het ziekenhuis. Hiervoor bieden wij de mogelijkheid tot kortdurend eerstelijnsverblijf (ELV) in één van onze locaties. Als naasten en familie is het mogelijk om (tegen geringe kosten) te blijven logeren inclusief maaltijden (optioneel).

Palliatieve zorg
Op het moment dat genezing niet meer mogelijk is, vraagt dit om persoonlijke, integere en warme zorg op maat. Binnen BCM hebben we de beschikking over een team van verpleegkundigen en verzorgenden gespecialiseerd in palliatieve zorg. Deze vorm van zorg is gericht op verzachting of verlichting in de laatste fase van het leven. Dit omvat begeleiding, deskundig advies en een luisterend oor met daarbij ook aandacht voor familieleden en/of mantelzorgers.

Uw zorgplan
Op het moment dat u zorg wenst van ons, stellen we samen met u een persoonlijk zorgplan op. In dit zorgplan leggen we vast wat we met elkaar afspreken over bijvoorbeeld uw wensen ten aanzien van eten, dagbesteding, persoonlijke verzorging of verpleging. Daarnaast worden ook afspraken gemaakt over hulp van familie, mantelzorg en privacy. Op deze manier streven we naar de best mogelijke zorg voor u op maat!

Logeren
Zowel in Beukenhof als Maarsheerd is het mogelijk om bij uw naaste te blijven logeren. Ook kunt u gebruik maken van het restaurant voor uw maaltijd.

Wilt u meer informatie over uw eigen bijdrage of over de gemiddelde wachttijd? Lees hier voor meer informatie.

Klik hier voor de prijslijst van o.a. de logeerkamer.

Clientverhalen

Mevrouw Dreves – Elling

Mevrouw Dreves hoeft zich niet te vervelen, ze kenmerkt zich als een opgewekte vrouw met veel humor en levenslust. Trots vertelt ze over haar vier dochters, negen kleinkinderen en alweer het tweede achterkleinkind op komst. “Ik woon al weer een tijdje in Maarsheerd, en ik vind het hier heerlijk.” “Elke dag ben ik te vinden op de gezellige gezamenlijke huiskamer van de afdeling.” “Hier kan ik koffie drinken, een praatje maken en eten we met elkaar.”

Tussen alle gezelligheid door zorgt mevrouw Dreves dat ze fit blijft, elke donderdag wordt er actief gegymd en ze is jaarlijks van de partij bij de wandelvierdaagse van Stadskanaal. Ook de spelletjesmiddag, kegelen en de vrijdagbingo gaan niet door zonder mevrouw Dreves erbij; “Genieten met een grote G, dat is wat ik doe.”

Lees meer

Kennismaken?

We plannen graag een afspraak. Bel óf mail ons gerust!
0599-568 800 / info@bcmouderenzorg.nl

Copyright © 2024 BCM Ouderenzorg