Dagbesteding

Dagbesteding biedt houvast en structuur, vergroot het sociale netwerk en heeft een bewezen positieve invloed op het welzijn van ouderen. Hierbij brengen ouderen een aantal dagdelen per week met elkaar door in een ontspannen sfeer. Er is volop ruimte voor activiteiten als spelletjes, knutselen of gewoon een kopje koffie drinken. Bij het samenstellen van ons activiteitenaanbod houden wij rekening met de wensen en (fysieke en mentale) mogelijkheden van de cliënt. Zo proberen wij dagbesteding mogelijk te maken voor een zo groot mogelijke groep en zo het gevoel van saamhorigheid te vergroten.

Wat is dagbesteding?
Dagbesteding van BCM is bedoeld voor zelfstandig wonende cliënten, waarbij zij op bepaalde dagdelen samenkomen en verschillende activiteiten kunnen ondernemen. In de Beukenhof in Musselkanaal en Maarsheerd in Stadskanaal hebben we hiervoor speciaal ingerichte locaties, voorzien van een ruime woonkamer, keuken en sanitair. Hier kan in kleine groepen deelgenomen worden aan een divers aanbod aan activiteiten. Rond het middaguur wordt er samen gekookt en gegeten en gedurende de dag kan gebruikt gemaakt worden van de extra voorzieningen en/of activiteiten die op de locaties aanwezig zijn.

Cliënten met een COPD aandoening kunnen deelnemen aan een programma onder begeleiding van een fysiotherapeut, wel is hiervoor toestemming nodig van de zorgverzekeraar.

Voor wie is deze dagbesteding bestemd
De dagbesteding is bedoeld voor cliënten die thuis wonen en behoefte hebben aan ondersteuning op lichamelijk gebied. Dit kunnen cliënten met een sociale indicatie of psychogeriatrische indicatie zijn. Een WMO-indicatie van de gemeente is noodzakelijk. Daarnaast bieden we met de dagbesteding ook ondersteuning aan cliënten met een COPD aandoening.

Deelnemen aan dagbesteding
Om te kunnen deelnemen aan de dagbesteding, dient u in het bezit te zijn van een indicatie dagbesteding van de gemeente. U kunt hiervoor terecht bij uw huisarts, uw maatschappelijk werker, Team 290, uw casemanager of de Lentis/Dignis ouderenpsychiater. Cliënten met COPD kunnen een indicatie aanvragen bij de longarts, longverpleegkundige of via het Beatrixoord in Haren.De genoemde instanties zijn op de hoogte van het doel van dagbesteding en kunnen u helpen met het aanvragen van een indicatie bij het WMO-loket in uw gemeente. Wij van BCM kunnen u ook helpen bij de aanvraag.

Vervoer en kosten
Met een geldige WMO-indicatie worden er geen extra kosten voor dagbesteding in rekening gebracht. Let er bij het aanvragen van de indicatie wel op dat dit inclusief vervoer is. Wel betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage aan het CAK. De hoogte van uw eigen bijdrage kunt u op de website van het CAK uitrekenen.

Meer informatie
Benieuwd of onze dagbesteding iets voor u of uw naaste is? Wilt u graag langskomen voor een bezoek of meer persoonlijke informatie? Dan kunt u contact opnemen via 0599-568 800 of dagbestedingbeukenhof@bcmouderenzorg.nl of dagbestedingmaarsheerd@bcmouderenzorg.nl.

Let op: om deel te kunnen nemen aan dagbesteding is schriftelijke toestemming van uw zorgverzekeraar vereist.

Clientverhalen

Meneer Kooistra

Een betrokken en drukbezet man, dat typeert de heer Kooistra. Na een jarenlang dienstverband als leidinggevende bij Philips én actief lid van allerlei besturen, geniet meneer Kooistra nu van het zelfstandig wonen met een beetje hulp van de thuiszorg in Maarsheerd.

“Twee dagen in de week ga ik naar de dagbesteding, even de gezelligheid opzoeken.” “Ik ontmoet hier andere mensen en het is leuk om samen de dag door te brengen, ook de uitjes buiten de deur zijn erg leuk.” Van oorsprong is meneer Kooistra geen ‘knoalster’, de zachte g in zijn stem is nog altijd hoorbaar. “Dat klopt, ik ben geboren in Brunssum en uiteindelijk via Oldenzaal in Stadskanaal voor het werk terecht gekomen.”

Meneer Kooistra is een man van deze tijd, de krant leest hij het liefst digitaal via zijn tablet en ook de computer is hem niet vreemd. “Tuinieren is altijd een grote hobby geweest, met als grote trots een eigen moestuin.” “Bij de dagbesteding hebben we ook een kleine moestuin, kan ik nog steeds mooi met mijn handen in de aarde.”

Lees meer

Kennismaken?

We plannen graag een afspraak. Bel óf mail ons gerust!
0599-568 800 / info@bcmouderenzorg.nl

Copyright © 2024 BCM Ouderenzorg