Cliëntenraad

Bij BCM vinden we het belangrijk dat onze cliënten en hun naasten de mogelijkheid krijgen om hun mening uit te spreken en dat daar ook naar geluisterd wordt. Daar komt onze cliëntenraad in beeld. Voor onze locaties Beukenhof en Maarsheerd én onze thuiszorg is er één overkoepelende cliëntenraad, die iedere maand samenkomt en ons voorziet van gevraagd én ongevraagd advies. Daarnaast vindt regelmatig overleg plaats met de Raad van Bestuur en één keer per jaar met andere raden, waaronder de Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht.

Kennismaken?

We plannen graag een afspraak. Bel óf mail ons gerust!
0599-568 800 / info@bcmouderenzorg.nl

Copyright © 2024 BCM Ouderenzorg